Základné informácie - JUDr.Renáta Endrödyová -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Základné informácie

Naše služby

Základné informácie


    Naša kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a trestného práva. Zastupujeme svojich klientov v mimosúdnych aj súdnych konaniach na všetkých stupňoch (v prvostupňovom aj druhostupňovom konaní, pred Najvyšším súdom SR aj pred Ústavným súdom SR). Využívame zaručený elektronický podpis a autorizáciu vlastných zmlúv, čím výrazne šetríme Vaše finančné prostriedky. Pri spísaní advokátom autorizovanej zmluvy odpadajú náklady na overovanie podpisov a pri využívaní zaručeného elektronického podpisu sa katastrálne poplatky a poplatky spojené s podaniami do Obchodného registra výrazne znižujú. Na akékoľvek právne problémy sme Vám pripravení odpovedať buď prostredníctvom našej online poradne alebo osobne po telefonickom dojednaní termínu právneho poradenstva na tel.č. 047/4512607 alebo 0905 316 380. Okrem právneho poradenstva, ktoré poskytujeme v každom právnom odbore ďalej uvedenom v tejto sekcii, Vám poskytneme služby podrobnejšie popísané pri jednotlivých právnych odboroch.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky