Rodinné právo - JUDr.Renáta Endrödyová -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rodinné právo

Naše služby

Rodinné právo


- zatupovanie v rozvodovom konaní
- zastupovanie v súdnom aj mimosúdnom konaní o vysporiadanie zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
- zastupovanie v konaní o úpravu práv a povinností k maloletým deťom
- zastupovanie v konaní o určenie výživného alebo príspevku na rozvedeného manžela
- zastupovanie v konaní o určenie alebo zapretie rodičovstva


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky