Obchodné právo - JUDr.Renáta Endrödyová -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obchodné právo

Naše služby

Obchodné právo

- spracúvanie právnych rozborov a analýz obchodno právnych vzťahov
- zakladanie obchodných spoločností, ich organizačných  zložiek a družstiev a s tým spojené vypracovanie všetkých zakladateľských listín
- vypracúvanie zápisníc z Valných zhromaždení obchodných spoločností a kompletný právny servis pri akýchkoľvek zmenách v spoločnosti
- kompletný právny servis pri znížení alebo zvýšení základného imania spoločnosti, pri predaji podniku alebo pri prevode obchodného podielu
- zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností a ich likvidácia
- príprava a spisovanie všetkých typov obchodných zmlúv a zmluvnej dokumentácie
- vymáhanie a správa pohľadávok
- zastupovanie v súdnych aj mimosúdnych konaniach
- zastupovanie pred živnostenským, colným a daňovým úradom


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky