Občianske právo - JUDr.Renáta Endrödyová -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Občianske právo

Naše služby

Občianske právo

-
zastupovanie v súdnych aj mimosúdnych konaniach
- príprava, spisovanie a autorizácia zmlúv
-
riešenie majetkových sporov
-
zastupovanie v konaniach o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
-
ochrana osobnosti
-
poradenstvo a zastupovanie v dedičských konaniach, spisovanie závetov
- vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občiansko právnych vzťahov
-
právne služby spojené s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov:  komplexné poskytovanie právnych služieb pre jednotlivých vlastníkov bytov, správcov bytov a   spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky