Konkurzné právo - JUDr.Renáta Endrödyová -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Konkurzné právo

Naše služby

Konkurzné právo

- spracúvanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie obchodných spoločností
- spracúvanie návrhov na vyhlásenie konkurzu na fyzickú osobu a jej následné oddlženie
- zastupovanie veriteľov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a prihlasovanie pohľadávok


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky