JUDr.Renáta Endrödyová -

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

  Advokátska kancelária JUDr. Renáty Endrödyovej vznikla v roku 1997 a v súčasnosti sa radí na Slovensku medzi kancelárie s najdlhšou tradíciou. Bohaté skúsenosti získané počas dlhoročnej praxe ju predurčujú na kvalifikované poskytovanie právnych služieb. Kancelária sídli vo vlastnej budove, v  centre mesta Lučenec, v blízkosti budovy Okresného súdu.
  Poskytujeme služby najmä v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného  a trestného práva, bližšie popísané v sekcii „Naše Služby“.
Našimi klientmi sú fyzické a právnické  osoby, tuzemské aj zahraničné.
 
Spolupracujeme s vybranými partnerskými kanceláriami notárov, exekútorov, správcov konkurzných podstát, dražobnými spoločnosťami, znalcami, účtovníkmi a inými advokátskymi kanceláriami tak na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí, preto vieme poskytnúť klientom komplexné služby v akejkoľvek oblasti.
  Cieľom poskytovania našich služieb je hľadanie najvhodnejších riešení každého právneho problému k spokojnosti našich klientov pri zachovaní individuálneho prístupu ku každému právnemu problému a ku každému klientovi. Máme vysoké percento úspešne vyhratých sporov. Budujeme si vzťah s klientom založený na vzájomnej dôvere, diskrétnosti, zachovávaní etiky výkonu advokátskeho povolania a vysokej profesionalite. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky